Algemene voorwaarden

De behandeling

De behandelingen zijn erop gericht (u zich) beter te gaan voelen, ter ondersteuning van ongemak aan lichaam en/of geest. De behandelingen zijn niet bedoeld om medische condities (ziekte, klachten aan het lichaam, psychische klachten) te diagnosticeren en/of te verhelpen. Bij twijfel over uw conditie raadpleeg altijd een arts. 

Tijdens de behandeling dient de mobiele apparatuur uitgeschakeld te zijn dan wel in stille modus worden geschakeld.

U wordt verzocht makkelijke kleding en zo min mogelijk sieraden te dragen. In geen geval wordt er gevraagd u zich te ontdoen van uw kleding.

Informatie besproken voor, tijdens of na de behandeling is vertrouwelijk en zal niet aan derden worden verstrekt.

Wijzigen of annuleren afspraak

Annulering van een afgesproken behandeling is tot 24 uur voor aanvang kosteloos; bij annulering binnen 24 uur wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht.

Indien klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de behandelaar de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag zoals is afgesproken berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd geeft de behandelaar het recht de afspraak te annuleren en kosten in rekening te brengen voor de afgesproken behandeling.

De behandelaar is gerechtigd om tot 2 kalenderdagen voor de gemaakte afspraak deze te verplaatsen in overleg met de klant.

In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft de behandelaar de mogelijkheid een sessie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de behandelaar en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor de behandelaar voor een behoorlijke uitvoering van de sessie noodzakelijk zijn. 

Bij een niet tijdige annulering van een behandeling uit een cadeaubon, vervalt de geldigheid van de desbetreffende behandeling. Behandelaar is gerechtigd de massage te verzilveren als zijnde volledige betaling.

Cadeaubon 

De door de behandelaar verstrekte cadeaubonnen kennen een beperkte geldigheidsduur, die wordt vermeld op desbetreffende kaart/bon. Behandelingen na deze geldigheidsduur komen te vervallen. Een cadeaubon kent een geldigheidsduur van 12 maanden na afgiftedatum.

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten en uitsluitend inwisselbaar bij Sounds of Samadhi.

Wijzigingen

De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Sounds of Samadhi ten allen tijde, zonder aankondiging, gewijzigd worden.

Betaling

Betaling dient gedaan te worden direct na de behandeling via het scannen van de QR-code of door middel van overboeking na het versturen van een factuur. Deze moet binnen 14 dagen na het versturen van de factuur worden voldaan. 

Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Maak een afspraak